Kế hoạch và danh sách học sinh tham gia lớp phổ cập bơi năm 2018

Thứ bảy - 12/05/2018 08:45
PHÒNG GD&ĐT TP.CAO LÃNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
  Phường 4, ngày 10  tháng 4 năm 2018
   
 
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP BƠI CHO HỌC SINH TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU,
 Năm 2018
 
Căn cứ Kế hoạch số: 78/KH-BTC ngày 29/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Cao Lãnh; về thực hiện chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em thành phố Cao Lãnh năm 2018;
Căn cứ công văn hướng dẫn số: 10/PGDĐT-CTTT của phòng GDĐT thành phố Cao Lãnh về việc thực hiện chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trường học thành phố Cao Lãnh, giai đoạn 2016 – 2020;
Căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn phổ cập bơi của UBND phường 4;
Căn cứ kế hoạch năm học 2017 – 2018 của trường THCS Nguyễn Thị Lựu.
Trường THCS Nguyễn Thị Lựu lên kế hoạch thực hiện chương trình phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trường như sau:
1.Mục tiêu:
1.1. Mục tiêu chung:
Tranh thủ huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác phổ cập bơi, phòng chống đuối nước học sinh trong nhà trường nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị đuối nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể:
 - Thực hiện đạt chỉ tiêu phổ cập bơi, phòng chống đuối được giao là 2 lớp (từ 25 – 30 hs/HS).
- Mỗi năm tham gia hội thi bơi do Thành phố và các xã, phường tổ chức.
- Tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến phụ huynh, học sinh nhằm nâng cao nhận thức cho gia đình và trẻ em chưa biết bơi hiểu rõ về lợi ích của phổ cập bơi, phòng chống đuối nước; Đẩy mạnh xã hội hóa, tranh thủ sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình.
 - Phối hợp với UBND xã, phường tổ chức theo dõi, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động phổ cập bơi tại đơn vị; phối hợp tổ chức hội thi bơi ở cơ sở, huấn luyện vận động viên năng kiếu bơi để tham gia các hội thi bơi cấp Thành phố và cao hơn.
2. Đối tượng:
Học sinh chưa biết bơi của trường THCS Nguyễn Thị Lựu.
3.Thi gian thc hin cụ thể:
3.1 Lịch học: Học trái buổi của thời gian học chính khóa trong trường; Từ 7h30’ đến 8h30 từ ngày 16/5/2018 – 29/5/2018 (Nghỉ thứ 2 hàng tuần)
 
TT Lớp Thời gian thực hiện Địa điểm Ghi chú
1 Lớp 1 16/5/2018 đến 29/5/2018 Hồ bơi khu LHTDTT Tỉnh Buổi sáng
2 Lớp 2 16/5/2018 đến 29/5/2018 Hồ bơi khu LHTDTT Tỉnh Buổi sáng
 
  3.2 Thời gian thực hiện kế hoạch:
- 10/4/2018 hoàn thành kế hoạch.
- 13/4/2018 gửi thư thông báo đến gia đình học sinh lớp 1,2; 20/04/2018 thu nhận lại bản đồng ý và đóng góp ý kiến của gia đình học sinh.
- 27/4/2018 công bố danh sách học sinh
- 16/5/2018 khai giảng khóa học. Học buổi đầu tiên sau khai giảng.
4.Thành phần ban tổ chức:
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ
1 Nguyễn Hồng Thái Phó hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lưu Phú Toàn Tổ trưởng tổ Văn Thể Phó ban
3 Trần Bình Tổ phó tổ Văn Thể Thành viên, thư ký
4 Hồ Văn Thanh Nghị Giáo viên Thể dục Thành viên
5 Võ Chí Hiền Giáo viên Thể dục Thành viên
6 Lê Thị Kim Trinh Giáo viên Thể dục Thành viên
7 Võ Hữu Thiên Giáo viên Thể dục Thành viên
 
 
 
Phân công trách nhiệm:
Trưởng ban: Quản lý chung mọi hoạt động của các lớp học.
Phó ban: Trực tiếp điều hành hoạt động của các lớp, phân công giáo viên là các thành viên của ban tổ chức giảng dạy đúng theo quy định.
Thư ký: Lập kế hoạch, báo cáo số liệu cho ban giám hiệu. Dạy bơi theo phân công của phó ban.
Thành viên: Dạy bơi theo lịch phân công của phó ban.
5. Dự trù kinh phí
- Kinh phí bồi dưỡng hướng dẫn viên phổ cập bơi 45.000 đồng/giáo viên/1 buổi x 4 giáo viên/1 lớp x 12 buổi/ 1 lớp x 2lớp = 4.320.000 đồng.
Tổng cộng: Bốn triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng
Nguồn chi: Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách của Thành phố và Tỉnh hỗ trợ.
 6. Công tác phối hợp:
Giao kế hoạch cho các bộ phân: liên đội nhà trường, tổ Văn Thể, giáo viên chủ nhiệm các lớp nhằm tuyên truyền đến học sinh, cha mẹ học sinh hiểu được mục đích và ý nghĩa của chương trình phổ cập bơi.
UBND phường 4 liên hệ hồ bơi khu LHTDTT Tỉnh thuê hồ bơi theo lịch giảng dạy, cử 2 thành viên của Đoàn phường 4 hỗ trợ quản lý học sinh theo lịch.
Ban giám hiệu thường xuyên đôn đốc, kiểm tra trong quá trình hoạt động dạy phổ cập nhằm đảm bảo tính an toàn và tính hiệu quả trong quá trình thực hiện.
Giao tổ trưởng tổ Văn Thể tham mưu và đề xuất cho ban giám hiệu nhân sự tham gia hướng dẫn lớp phổ cập bơi.
Gia đình học sinh có con em tham gia khóa phổ cập bơi đưa rước các em đúng giờ quy định tại địa điểm dạy bơi.
 Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình phổ cập bơi cho học sinh chưa biết bơi của nhà trường. Đề nghị các bộ phận thực hiện tốt, phản ánh kịp thời mọi hoạt động đến ban tổ chức để chương trình phổ cập bơi năm 2018 thực hiện tốt.
 
DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                              NGƯỜI LẬP
            Đã ký                                                                                    
Nguyễn Bá Tùng                                                                  Trần Bình

 
UBND PHƯỜNG 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
  Phường 4, ngày 11 tháng 5 năm 2018
   
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ LỚP PHỔ CẬP BƠI
Lớp : A
 
TT Họ và tên Lớp Địa chỉ Ghi chú
1 Lê Đăng Nhất Nam 6A9 F4  
2 Nguyễn Thị Phi Nga 6A11 F4  
3 Phương Thị Huỳnh Mai 6A11 F4  
4 Lê Quốc Thịnh 6A6 F4  
5 Nguyễn Quang Tỷ 6A4 F4  
6 Nguyễn Văn Phúc 8A3 F4  
7 Cao Thị Mai Hồng 6A4 F4  
8 Nguyễn Võ Quang Minh 6A5 F4  
9 Nguyễn Vỹ Thiên Long 6A5 F4  
10 Bùi Ngọc Lan 6A5 F4  
11 Nguyễn Văn Thép 6A6 F4  
12 Nguyễn Cao Quỳnh Thư 6A1 F4  
13 Nguyễn Phát Đạt 6A2 F4  
14 Nguyễn Ngọc Tuyền 6A2 F4  
15 Nguyễn Lê Minh Thành 8A11 F4  
16 Phạm Thái Thuận 8A11 F4  
17 Nguyễn Thị Tường Vi 8A2 F4  
18 Lý Lê Bình Long 6A4    
19 Nguyễn Tấn Phúc 6A4    
20 Huỳnh Trọng Khang 6A4    
21 Võ Tấn Huy 6A4    
22 Trần Hoàng Kiệt 6A4    
23 Hồ Nguyễn Vỹ Khang 6A4    
24 Lê Phạm Kỳ Duyên 6A4    
25 Trần Ngọc Quốc Khánh 6A4    
26 Nguyễn Phước Nhân 6A4    
27 Phạm Thị Ngọc Xuân 6A4    
28 Phạm Phú Lộc 6A5    
29 Lê Thanh Phú Lành 6A4    
30 Nguyễn Đức Trọng 6A6    
31 Nguyễn Anh Thư 6A6    
32 Đặng Hoàng Quốc Cường 6A6    
33 Tăng Nguyễn Kim Ngân 6A5    
 
 
 
  XÁC NHẬN HIỆU TRƯỞNG                                         NGƯỜI LẬP
 
Đã ký
   Nguyễn Bá Tùng                                                                 Trần Bình
 
UBND PHƯỜNG 4 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS NGUYỄN THỊ LỰU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                       
  Phường 4, ngày 11  tháng 5 năm 2018
   
 
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ LỚP PHỔ CẬP BƠI
Lớp : B
 
TT Họ và tên Lớp Địa chỉ Ghi chú
1 Nguyễn Kim Thắng 6A6    
2 Văn Nguyễn Ngọc Hân 6A6    
3 Nguyễn Thị Minh Thư 6A6    
4 Nguyễn Ngọc Hân 6A6    
5 Nguyễn Thành Trang 6A6    
6 Phan Hoài Bảo 6A9    
7 Nguyễn Thanh Luân 6A9    
8 Nguyễn Minh Phú 6A9    
9 Hồ Ngọc Duy Khiêm 6A7    
10 Nguyễn Thanh Quân 6A7    
11 Trần Phú Thịnh 6A8    
12 Võ Phạm Thảo Vy 6A8    
13 Trần Chí Khang 6A8    
14 Nguyễn Quảng Đan Thanh 6A7    
15 Trịnh Thị Thúy Quyên 6A7    
16 Nguyễn Đặng Hoàng Oanh 6A7    
17 Đỗ Thanh Sơn 6A7    
18 Võ Nguyễn Thanh Phát 6A7    
19 Lê Kim Ngân 6A7    
20 Trần Thị Huỳnh Như 6A7    
21 Phạm Tấn Phát 6A7    
22 Nguyễn Đăng Đại Phát 6A7    
23 Nguyễn Huỳnh Mỹ Tiên 6A7    
24 Đặng Quang Thịnh 6A8    
25 Nguyễn Hữu Toàn 6A8    
26 Huỳnh Lê Kim Cương 6A10    
27 Đỗ Hữu Phúc 6A8    
28 Mai Trúc Quỳnh 6A8    
29 Đặng Quang Thọ 6A8    
30 Nguyễn Thanh Phúc 6A8    
31 Nguyễn Trương Anh Khoa 6A11    
32 Lê Hải Phúc An 6A11    
33 Lê Thị Mỹ Hạnh 6A11    
34 Đinh Phạm Khánh Linh 6A11    
 
 
 
 
XÁC NHẬN HIỆU TRƯỞNG                                           NGƯỜI LẬP
Đã ký
Nguyễn Bá Tùng                                                          Trần Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây